Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. Godinu

Portal o EU-fondovima je donio javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovoreni u okviru programa europske unije za 2015. godinu s naznakom bespovratnih sredstava pod temom />sektorom „Demokratizacija i dobro upravljanje“ i „Društvo i društvene znanosti“ u iznosu 1.300.000 € koliko je osigurano iz fondova Europske unije za Udruge koje su organizacije civilnog društva Cilj natječaja je osigurati kontinuitet ulaganja u jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za učinkovitu provedbu EU projekata.

Rok za prijavu je 1.12.2015. koji se 23.3.2015. otvorio natječaj. Aktivnosti koje će se financirati putem natječaja moraju biti prihvatljive preduvjetima koja odobrava nadležna agencija Eruopske komisije s kojom se potpisuje ugovor. Eu-projekti ujedno nude i konzulatske usluge za navedeni natječaj.

Za više informacija pogledajte ovdje.

  •   10 000 Zagreb
  • OIB: 88497043807
  • MB: 04257545
  • IBAN: HR47 2340 0091 1106 7276 0
  • SWIFT CODE: PBZGHR2X